Η EuroPartenaire  συνεργάζεται με την Epsilon Net Training, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Σε όλη την συνεργασία μας διεκπεραιώνει πρόθυμα και αποτελεσματικά κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναλαμβάνει. Οι αξιολογήσεις που λαμβάνουμε για τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων είναι απολύτως ικανοποιητικά.

Η Epsilon Net Training, την συστήνει ανεπιφύλακτα για οποιοδήποτε project αναλάβει στο αντικείμενο της.