Η EuroPartenaire εργάστηκε για την ανάπτυξη της Midas στην Ελλάδα, παρέχοντάς μας ένα αριθμό αξιολογημένων επαφών με στόχο την σύναψη μίας master franchise συμφωνίας.

Μας βοήθησε πολύ, παρέχοντάς μας μία πολύ αξιόλογη λίστα εν δυνάμει συνεργατών και υποστηρίζοντάς μας κατά τις συνομιλίες μαζί τους.