Η EuroPartenaire, με την οποία συνεργαζόμαστε από το 2013 για υπηρεσίες διερεύνησης, αξιολόγησης και παρουσίασης επιχειρηματικών συνεργασιών, διεκπεραίωσε στην ελληνική αγορά πολυάριθμες εμπορικές αποστολές για λογαριασμό επιχειρήσεων της Βρετάνης, διεξήγαγε πλείστες κλαδικές συνεδρίες ενημέρωσης και αντάλλαξε με πολλές επιχειρήσεις σε B2B συναντήσεις, που διεξήχθησαν στη Βρετάνη.
Συστήνουμε την EuroPartenaire για την ποιότητα της δουλειάς τους και για τον επαγγελματισμό τους.