Από το 2020 η EuroPartenaire Business Developers είναι συνεργάτης της Team France Export έναντι των γαλλικών MME, που απευθύνονται στο δημόσιο σύστημα εξαγωγών, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ιδρυτικά μέλη της TFE είναι ο σύνδεσμος των διεθνών εμπορικών επιμελητηρίων της Γαλλίας CCI France, ο οργανισμός προώθησης των γαλλικών εξαγωγών Business France, η δημόσια τράπεζα επενδύσεων Bpifrance και οι διοικητικές Περιφέρειες της Γαλλίας.

Η Team France Export συγκεντρώνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης εξαγωγών, που προτείνουν οι ανωτέρω ιδρυτικοί φορείς και αποσκοπούν στην επιτυχία των γαλλικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.