Businesswoman_and_Laptop

Businesswoman_and_Laptop

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OUTSOURCING

Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής σας εξαρτάται εν πολλοίς από τις τιμές πώλησής τους τόσο στην εθνική όσο και στις διεθνείς αγορές. Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πρόσβαση σε φθηνότερους άυλους πόρους, όπως είναι διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών που σχετίζονται με ανθρώπινες ικανότητες, τεχνογνωσία, σύγχρονες τεχνολογίες, κλπ., επιτρέπει την μείωση των κοστών και την πρόταση ανταγωνιστικότερων τιμών στις αγορές.

Το Outsourcing είναι υπηρεσίες-λύσεις σε αυτό το πρόβλημα του κόστους πόρων. Εξωτερικεύετε τις λειτουργίες σημαντικού κόστους της επιχείρησής σας, αγοράζοντάς τις φθηνότερα υπό μορφή μόνιμης παροχής υπηρεσιών από την εσωτερική ή/και την εξωτερική αγορά. 

Είτε αναζητείτε οικονομικούς ή/και ποιοτικούς εναλλακτικούς πόρους, είτε είστε σε θέση να τους προσφέρετε στις διεθνείς αγορές, η EuroPartenaire! σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τη συνάντηση προσφοράς και ζήτησης υπό τους πλέον συμφέροντες όρους για την επιχείρησή σας.

Ενδεικτικές κατηγορίες εξωτερικευμένων λειτουργιών
:

 • Εφαρμογές και υποστήριξη πληροφορικής
 • Γραφιστικός και βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Marketing και διαφήμιση
 • Δίκτυα πωλήσεων και διανομής
 • Υποστήριξη διαχειριστικών συστημάτων
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – αγορών
 • Διοικητική υποστήριξη
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
 • Τεχνική – τεχνολογική – μηχανολογική υποστήριξη
 • Χρηματοοικονομική υποστήριξη