Διαχείριση Ποιότητας

Υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων

Περιβαλλοντική διαχείριση

Ενεργειακή διαχείριση

Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία

Ασφάλεια οδικών μεταφορών

Ασφάλεια διαχείρισης πληροφορίας

Ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας

Ιατρικές συσκευές

Διοικητική επάρκεια οργανισμών

Εταιρική ευθύνη

Αξιολόγηση τουριστικών υπηρεσιών

Κατάταξη (Αστέρια & Κλειδιά) τουριστικών καταλυμάτων

Αξιολόγηση υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας

Αξιολόγηση υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης