Εφαρμογές και υποστήριξη IT

Γραφιστικός και βιομηχανικός σχεδιασμός

Marketing και διαφήμιση

Πωλήσεις και δίκτυα διανομής

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Διοικητική υποστήριξη

Τεχνική  & τεχνολογική υποστήριξη