Έρευνα αγοράς (κατανάλωσης, ανταγωνισμού, προμηθευτών)

Σχεδιασμός διεθνούς marketing

Υλοποίηση σχεδίου κατάκτησης μεριδίων αγοράς

Τακτικές διείσδυσης, εγκατάστασης και καθιέρωσης

Δυναμική ανάλυση τάσεων αγοράς

Έρευνα αγοράς ανταγωνιστικών προϊόντων

Πιλοτική ανάπτυξη, δοκιμή και βελτιστοποίηση νέων προϊόντων

Επεξεργασία μείγματος marketing νέου προϊόντος

Αποτελεσματική στοχοποίηση αγοραστή