Team_Member_Standing_Out
Team_Member_Standing_Out

 

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  Η διαφορά μεταξύ μιας ερήμου και ενός περιβολιού δεν είναι το νερό… Είναι ο άνθρωπος!!!


  Επιλογή Προσωπικού
  Υποστηρίζουμε την επιχείρηση στην επιλογή κατάλληλων ανθρώπων στις σωστές θέσεις εργασίας.
  Υποστηρίζουμε τους υποψηφίους στην ανάδειξη και επιτυχή αξιοποίηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων για την κατάκτηση της θέσης εργασίας.
  • Υποστήριξη της σωστής προεπιλογής.
  • Διεξοδική αξιολόγηση σε θέματα ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
  • Αξιολόγηση της εργασιακής συμπεριφοράς.
  • Διερεύνηση των προσωπικών στόχων και κινήτρων.
  • Αξιολόγηση της προδιάθεσης ένταξης του κάθε υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο
  εργασιακό περιβάλλον.


  Αξιολόγηση Προσωπικού

  Η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων της επιχείρησης αποσκοπεί:
  • Στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας
  • Στη μείωση του κόστους των Ανθρωπίνων Πόρων με τη βελτιστοποίηση
  της αποδοτικότητας των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτούς
  • Στην εκούσια και συνειδητή προσχώρηση των εργαζομένων στους στόχους της επιχείρησης
  και την ταύτισή τους με τους ατομικούς επαγγελματικούς τους στόχους
  • Στη δημιουργία ήπιου, ευχάριστου και παραγωγικού κλίματος εργασίας με τη μείωση
  των εντάσεων και των συγκρούσεων.

  Management Coaching

  Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις εξελίξεις του χώρου των επιχειρήσεων, ο τρόπος διοίκησης καλείται να εκσυγχρονισθεί.

  Οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους άσκησης διοίκησης, να τους εμπλουτίσουμε με καινούργια γνώση και τεχνονωσία, να μεγιστοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας, να αποκτήσουμε όλο και πιο γρήγορα αντανακλαστικά, ώστε να προσαρμοζόμαστε, να ανανεώνουμε, να λειτουργούμε διαφορετικά.
  Το business and management coaching (ενεργή υποστήριξη στη διοίκηση και διαχείριση μιας επιχείρησης) είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία προς τις  μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
  • Ανάπτυξη της αυτονομίας
  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας
  • Ανάδειξη των ατομικών ικανοτήτων και των εποικοδομητικών ιδεών
  • Αφύπνιση της δυναμικότητας, αποτελεσματικότητα στους ελέγχους
  και στις διορθωτικές ενέργειες
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας

  Αυτά είναι τα απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα που οι υπηρεσίες  business and management coaching μπορούν να προσφέρουν στην μικρομεσαία επιχείρηση και στα στελέχη της.

  Rent-A-Manager

  Η επιχείρησή σας χρειάζεται υψηλών επιδόσεων καθημερινό management. Μην επωμίζεστε το κόστος του!
  Το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό της EuroPartenaire! σας παρέχει διοικητική στελέχωση, προσαρμοσμένη στο μέγεθος, στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.
  Σχεδιάζουμε μαζί σας και σας παρέχουμε λύσεις, που προσφέρουν στον οργανισμό σας επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.