Η EuroPartenaire! είναι μέλος του “Κύκλου των Διεθνοναυτών”, των διαπιστευμένων από το Export Direct παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου στις ΜΜΕ/ΜΜΙ της γαλλικής περιφέρειας Auvergne-Rhône-Alpes