Ας μην ξεχνάμε ότι η επιχειρηματική αλληλεπίδραση με πελάτες, προμηθευτές, ανθρώπινο δυναμικό, δημόσιους φορείς και με την κοινωνία ευρύτερα, είναι πρωτίστως και πάνω απ’ όλα ανθρώπινη διάδραση, σχέση. Κι όπως κάθε ανθρώπινη σχέση, χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της ανταλλαγής σε αναζήτηση αμοιβαίου οφέλους.

Σαφώς, το αναζητούμενο όφελος είναι πρωτίστως οικονομικού χαρακτήρα. Νομίζω, πως οι πιθανότητες επίτευξης αυτού του αμοιβαίου οικονομικού οφέλους εξαρτώνται εν πολλοίς από την εμπιστοσύνη που τα εμπλεκόμενα μέρη αναπτύσσουν μεταξύ τους σε βάθος χρόνου. Η δε αξιοπιστία του καθενός των μερών στην συναλλακτική σχέση αναδεικνύεται στον καθοριστικότερο ίσως παράγοντα εδραίωσης και βιωσιμότητάς της.

Στον πολύπλοκο και ρευστό κόσμο του σύγχρονου επιχειρείν, η αξιοπιστία του κάθε δρώντος ατόμου αποτελεί ουσιαστικό προσόν του, το οποίο καθορίζει τη ποιότητα της επαγγελματικής σχέσης και του αποτελέσματός της.

Η αξιοπιστία της επιχείρησης ταυτίζεται εν τέλει με την αξιοπιστία του/της επιχειρηματία.