Ψυχολογία!
Του Νικόλα Κελπέκη

 

Το επενδυτικό κλίμα είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: του επενδυτικού περιβάλλοντος και της επενδυτικής ψυχολογίας. 

Το πρώτο εξαρτάται από εξωγενείς, ελάχιστα ή καθόλου ελέγξιμους, παράγοντες ενώ η δεύτερη έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, ο οποίος σχετίζεται με το ενδοεπιχειρησιακό κλίμα και την ψυχοσύνθεση των διοικούντων στελεχών. Οι περισσότεροι, τις περισσότερες φορές, βλέπουν και λαμβάνουν υπόψη τους μόνο το πρώτο, χωρίς να συνυπολογίζουν την καθοριστική σημασία της δεύτερης στη λήψη (ή μη) επενδυτικών αποφάσεων.

 

Όμως, στην πραγματικότητα της οικονομίας δεν υπάρχουν μόνο εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές. Υπάρχουν επίσης εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες. Έτσι λοιπόν κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν τις κρίσεις στο μακροπεριβάλλον της αγοράς με σθένος στο μικροπεριβάλλον της επιχείρησης. Κάποιοι “αιρετικοί” μάλιστα, τολμούν να πιστεύουν ότι ο καλύτερος καιρός για επενδύσεις είναι η κρίση!

 

Η δική σας ψυχολογία ποιά είναι; Μαχητή ή ηττημένου;