Δύο ενημερωτικά workshops από τον κύριο Νικόλα Κελπέκη στο Μητροπολιτικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βρέστης

 

OPPORTUNITES COMMERCIALES
LIEES A L’INDUSTRIE DU TOURISME
EN GRECE ET A CHYPRE

 

 

---

 

JEUDI 23 MARS 2017
de 9H30 à 11H00

entretiens individuels sur inscription, dès la fin de l’atelier

– – – – – –
dans les locaux de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
BREST

 1 place du 19ème R.I., 29000 BREST