Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής στη δημόσια χρηματοδότηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6946466664 ή στη διεύθυνση info@europartenaire.com.