Παρίσι, Γαλλία
Ο OSCI, Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Διεθνούς Εμπορίου, είναι η ομοσπονδία των επιχειρήσεων 
του διεθνούς εμπορίου της Γαλλίας. Συνενώνει τις συμβουλευτικές εταιρίες διεθνούς εμπορίου, τις εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών και τις επιχειρήσεις διεθνούς εμπορίου, εξειδικευόμενη ανά γεωγραφική περιοχή και ανά τομέα δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και εμπορείας στην παγκόσμια αγορά.
Η Europartenaire! Business Development είναι πλήρες μέλος του οργανισμού από τις αρχές του 2017. 
 
Βρετάνη, Γαλλία
Ο Bretagne Commerce International είναι ένας οργανισμός με κύρια αποστολή την υποστήριξη των επιχειρήσεων της γαλλικής Βρετάνης για τη διεθνή τους ανάπτυξη. Με έδρα στην πόλη της Rennes, η ομάδα του BCI περιλαμβάνει ειδικούς όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση των μηχανισμών της αγοράς.
Σε διεθνές επίπεδο, το BCI διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών σε 110 χώρες. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκπροσωπείται, δια του κ. Ν. Κελπέκη, από την Europartenaire! Business Development.

 
Ροδανός & Άλπεις, Γαλλία
Το ERAI Monde είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών ενωμένων γύρω από κοινές αξίες: την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον επαγγελματισμό, την εντιμότητα και την δέσμευση για την προώθηση ενός βιώσιμου, καινοτόμου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνου επιχειρείν σε διεθνές επίπεδο. Η ενθάρρυνση των ΜΜΕ για περισσότερη εξωστρέφεια με ταυτόχρονο έλεγχο των κινδύνων, η συνόδευσή τους με εξειδικευμένες υπηρεσίες και η  τεχνογνωσία σε επίπεδο χώρας-στόχου, αυτή είναι η αποστολή του ERAI Monde.
Σε ένα δίκτυο εξαπλωμένο στις πέντε ηπείρους, η Ελλάδα και η Κύπρος εκπροσωπούνται από την EuroPartenaire! Business Development. 
 
 
Λυών, Γαλλία
Με τη διπλή της εξειδίκευση σε συμβουλευτική επιχειρήσεων και επαγγελματική κατάρτιση, η Agéine Conseil ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους, προσαρμοζόμενη στη στρατηγική τους. Κύρια αποστολή της είναι να προσφέρει, στους διοικούντες και τα στελέχη, εργαλεία δράσης και μεθόδους εργασίας, που τους επιτρέπουν να επιτελούν αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές τους, καθώς επίσης και να βελτιστοποιούν την οργανωτική τους δομή, τη στρατηγική τους marketing και την επικοινωνία τους.
Η EuroPartenaire! Business Development συνεργάζεται με την Agéine Conseil στην επεξεργασία και διαχείριση σχεδίων διεθνούς ανάπτυξης των πελατών τους.

 
 
 
 
Κρακοβία, Πολωνία
Η Valians International είναι μία εταιρεία συμβούλων, που προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πλήρη επιχειρησιακή υποστήριξη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν την ανάπτυξη τους στην Ανατολική Ευρώπη.
Με 20 χρόνια διοικητικής εμπειρίας, με μία ομάδα πλέον των 30 υψηλής κατάρτισης συμβούλων, με ένα team νομικών και φοροτεχνικών, με γραφεία στις σηματικότερες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, η Valians International έχει τα κετρικά της γραφεία στην Κρακοβία της Πολωνίας.
Η Europartenaire! Business Development, μοιραζόμενη τις ίδιες επιχειρησιακές αξίες με την Valians International, συνεργάζεται μαζί της για την υποστήριξη των δικών της πελατών στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη στις αγορές της Πολωνίας και της Ανατολικής Ευρώπης.

     
 
 
 
      Μόναχο, Γερμανία
H Intzeidis Consulting είναι σύμβουλοι εξαγωγών και εξωτερικού εμπορίου. Με έδρα στο Μόναχο, εκτείνει τη δράση της σε ολόκληρη τη Γερμανία, στην Ελβετία και στην Αυστρία, παρέχοντας επαγγελματική υποστήριξη και επιμέλεια στις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητές των επιχειρήσεων πελατών της.
Διαθέτει την αναγκαία εξειδίκευση υποστήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές, όπως επίσης και την απαραίτητη τεχνογνωσία για επιτυχημένη διείσδυση στο δίκτυο που διαθέτει σε αυτές τις συγκεκριμένες αγορές.
Στη συνεργασία τους, η Europartenaire! Business Development και η Intzeidis Consulting θα διεκπεραιώνουν από κοινού αναπτυξιακά σχέδια σε διεθνές επίπεδο για λογαριασμό πελατών τους.

 

Βαρκελώνη, Ισπανία
Η Full Consulting Focus – Sylvie Lemaire επεξεργάζεται και αναπτύσσει επιχειρηματικά σχέδια για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και τη στρατηγική τους σε διεθνές επίπεδο.
Η αναπτυξιακή της δραστηριότητα εστιάζεται σε Β2Β projects: έρευνα αγοράς, αναζήτηση πελατών, προμηθευτών και συνεργατών, συμβουλευτική υποστήριξη διαπραγματεύσεων, benchmarking, business intelligence.
Παρέχει επίσης υπηρεσίες Talent Development, καθώς επίσης και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθών πρακτικών διοίκησης και καινοτομίας.
Η EuroPartenaire! Business Development και FCF-Sylvie Lemaire συνεργάζονται στη διεκπεραίωση διεθνών αναπτυξιακών σχεδίων πελατών τους.

    

Λευκωσία, Κύπρος
Η F & A Grand Auditing and Consulting Ltd. είναι μια εταιρεία πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών συμβούλων, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα εμπορικά επικεντρωμένων υπηρεσιών και επαγγελματικών συμβουλών για πελάτες με τοπική και διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που υπερβαίνουν αυτά που προσφέρονται από μια παραδοσιακή εταιρεία λογιστών, η εταιρεία υποστηρίζει τους πελάτες της να διαχειριστούν τα οικονομικά τους ζητήματα, καθώς και τα επιχειρηματικά και προσωπικά τους συμφέροντα. Αποτελεί μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στην παροχή οικονομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης προς επιχειρήσεις που επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Κιγκάλι, Ρουάντα
Η Convergencium ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνησε τις συμβουλευτικές δραστηριότητές της στις αρχές του 2014. Στόχος της είναι η αύξηση των επιδόσεων των πελατών της, ως επί το πλείστον ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς της υποσαχάριας Αφρικής. Με βαθειά γνώση των καταστάσεων του επιχειρηματικού πεδίου, η Convergencium παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και τις καλύτερες λύσεις, όπως αυτές εφαρμόζονται παγκοσμίως.
Η EuroPartenaire! Business Development συνεργάζεται με την Convergencium σε projects διεθνούς ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην υποσαχάρια Αφρική.
 
 
Νανσί, Γαλλία
Η StratXport είναι μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, κατάλληλα καταρτισμένων στην ανεύρεση διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών, στη διερεύνιση νέων αγορών για λογαριασμό των πελατών της και στην υποστήριξή τους ώστε ν’ αυξάνουν τον διεθνή κύκλο εργασιών τους.
Η StratXport υποστηρίζει τις γαλλικές ΜΜΕ σε όλο το εύρος της εξαγωγικης τους δραστηριότητας, προσφέροντας outsourcing λύσεις, σφαιρική διαχείριση των εξαγωγικών δράσεων και ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών.
  Η EuroPartenaire! Business Development και η StratXport συνεργάζονται στη διεκπεραίωση διεθνών αναπτυξιακών σχεδίων πελατών τους.