Η partenaire! αναλαμβάνει:

  • Τη διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών σε εκπαίδευση του Προσωπικού της επιχείρησης.
  • Την υποβολή στην επιχείρηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης που αυτή χρειάζεται.
  • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης του Προσωπικού της επιχείρησης.

 

Θεματολογία Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

MANAGEMENT MARKETING – ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Βασικές Αρχές Διοίκησης
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Εξάσκηση στη Διοίκηση και Ηγεσία
Ομαδική Εργασία
Επιλογή Προσωπικού
Αξιολόγηση Προσωπικού
Χειρισμός Αλλαγών
Αντιμετώπιση του Αγχους
Crisis Management
Project Management
Διοίκηση με Στόχους
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Δημιουργική
Logistics
Συναισθηματικές Ικανότητες
στον Εργασιακό Χώρο
Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Συναισθηματικής
Εξάντλησης του Προσωπικού
(Burn Out Syndrome)
Αντιστρές Εκπαίδευση
Υψηλόβαθμων Στελεχών
Βελτιστοποίηση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου
Βασικές Αρχές Marketing
Καταναλωτικό Marketing
Marketing Υπηρεσιών
Διεθνές Marketing
Τουριστικό Marketing
Βιομηχανικό Marketing
Εκθεσιακό Marketing
Πολιτικό & Κοινωνικό Marketing
Direct Marketing
Τηλεφωνικό Marketing
Διοίκηση Marketing
Διαφήμιση
Προώθηση Πωλήσεων
Αριστοποίηση Εξυπηρέτησης
Δημόσιες Σχέσεις
Merchandising
Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
Τεχνικές Πωλήσεων
Χειρισμός Αντιρρήσεων
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
κατά την Πώληση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία Διαχείριση Σχέσεων Ιεραρχίας Δίκτυα Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και Crisis Management Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης Η Τέχνη της πειθούς Στρατηγική Επίλυσης Συγκρούσεων Δημοσιογραφική Επικοινωνία Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επικοινωνία Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001/2000 Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP-ΕΦΕΤ) Περιβαλλοντική Διαχείριση (EN ISO 14001 και EMAS) Υγιεινή και Ασφάλεια Προσωπικού Logistics