Προβολή #  
16 Editorial: Υπέρβαση! (2012)
17 Editorial: Extraversion! (2011)
18 Editorial: Extroversion! (2011)
19 Editorial: Εξωστρέφεια! (2011)
20 Το Management της Νέας Εποχής IV: Knowledge Management (2011)
21 Το Management της Νέας Εποχής ΙΙΙ: Management Coaching (2011)
22 Editorial : Entreprendre ! (2010)
23 Editorial: Επιχειρείν! (2010)
24 Το Management της Νέας Εποχής ΙΙ: Make Policy, Not Politics (2010)
25 Το Management της Νέας Εποχής Ι: Πελάτες και Υπάλληλοι (2010)
26 Αποτελεσματική Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία ΙV: Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης (2009)
27 Διοίκηση και Ηγεσία: Οι Ανθρώπινοι Πόροι στη Σύγχρονη Επιχείρηση (2009)
28 Η Τέχνη του Management: Διοίκηση και Ηγεσία (2008)
29 Αποτελεσματική Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙΙ: Δίκτυα Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας (2007)
30 Αποτελεσματική Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ: Η Τέχνη των Ανθρωπίνων Σχέσεων (2007)

Synergies Gallery