Δύο ενημερωτικά workshops από τον κύριο Νικόλα Κελπέκη στο Μητροπολιτικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βρέστης

 

OPPORTUNITES COMMERCIALES
LIEES A L'INDUSTRIE DU TOURISME
EN GRECE ET A CHYPRE

 

 

---

 

JEUDI 23 MARS 2017
de 9H30 à 11H00

entretiens individuels sur inscription, dès la fin de l'atelier

- - - - - -
dans les locaux de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
BREST

 1 place du 19ème R.I., 29000 BREST

 

OPPORTUNITES COMMERCIALES
CHEZ LES GEANTS DE L’INDUSTRIE NAVALE EN EUROPE !

Les armateurs et le secteur naval
en Grèce et à Chypre.

 

 

---

 

MERCREDI 22 MARS 2017
de 15H00 à 16h30

entretiens individuels sur inscription, dès la fin de l'atelier

- - - - - -
dans les locaux de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest
BREST

 1 place du 19ème R.I., 29000 BREST

 

EditorialΨυχολογία!
Του Νικόλα Κελπέκη*
 
Το επενδυτικό κλίμα είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: του επενδυτικού περιβάλλοντος και της επενδυτικής ψυχολογίας. 
Το πρώτο εξαρτάται από εξωγενείς, ελάχιστα ή καθόλου ελέγξιμους, παράγοντες ενώ η δεύτερη έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, ο οποίος σχετίζεται με το ενδοεπιχειρησιακό κλίμα και την ψυχοσύνθεση των διοικούντων στελεχών. Οι περισσότεροι, τις περισσότερες φορές, βλέπουν και λαμβάνουν υπόψη τους μόνο το πρώτο, χωρίς να συνυπολογίζουν την καθοριστική σημασία της δεύτερης στη λήψη (ή μη) επενδυτικών αποφάσεων.
 
Όμως, στην πραγματικότητα της οικονομίας δεν υπάρχουν μόνο εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές. Υπάρχουν επίσης εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες. Έτσι λοιπόν κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν τις κρίσεις στο μακροπεριβάλλον της αγοράς με σθένος στο μικροπεριβάλλον της επιχείρησης. Κάποιοι "αιρετικοί" μάλιστα, τολμούν να πιστεύουν ότι ο καλύτερος καιρός για επενδύσεις είναι η κρίση!
 
Η δική σας ψυχολογία ποιά είναι; Μαχητή ή ηττημένου; 

*Ο κ. Νικόλας Κελπέκης είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Δημοσκόπηση

Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας στην Ελλάδα θα επιτευχθεί πρωτίστως με:
 

Synergies Gallery